L’Associació de Comerciants i Empreses de Serveis de Vidreres és un projecte de cooperació empresarial amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic de Vidreres a curt i a llarg termini.

L’ACESV representa actualment a unes 50 empreses de Vidreres dels sectors: Alimentació, restauració, moda i complements per a la llar, salut, cosmètica i serveis.

L’ACESV és membre de la Federació de Comerç de la Selva: ‘El Centre Comercial’ més gran de la Selva que compta amb més de 500 associats i 60.000 m2 de superfície comercial. (Guanyadora del premi a la millor Iniciativa Comercial 2006 per la Generalitat de Catalunya)

Objectius

 • Promoure una posició competitiva del comerç i empreses locals
 • Promoure activitats beneficioses pels consumidors i associats
 • Representar i defensar els interessos dels associats
 • Facilitar informació i formació als associats

Objectius del Pla de dinamització Comercial

 1. Consolidar el Pla de dinamització Comercial a Vidreres, fent un diagnòstic de la situació actual dels establiments del municipi, dissenyar activitats que beneficiïn els associat i potenciar la Targeta Comerç. Establir un sistema de seguiment de les activitats i contactes amb altres associacions similars per estudiar possibles col·laboracions i intercanviar idees.
 2. Crear un sentiment de comunitat entre els associats que permeti assolir reptes com a grup. Crear un sistema de comunicació eficaç per entendre i arribar als associats. Implementar un projecte per a compartir recursos: Treballadors, material estructural (bosses, paper, etc.) i potenciar la presencia i participació en el Cercle Empresarial de la Plana de la Selva i en la Federació de Comerç de la selva.
 3. Millorar la projecció externa de Vidreres el·laborant un pla de màrqueting i de comunicació col·lectiu, transmetre una imatge d’unitat i servei integral al client i promocionar el patrimoni natural i cultural.

La comarca de la Selva està formada per 26 pobles classificats en dos grans blocs:

 • Zona costanera. S’hi poden trobar entre altres poblacions Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Totes elles punts d’atracció turística, amb associacions de comerciants formades per molts socis, ben estructurades i amb una dinàmica adaptada al funcionament estacional d’aquestes zones.
 • Zona interior, en la que podríem dividir els pobles en tres grups diferents:
  • Turístics: Arbúcies, Breda, Hostalric i Sant Hilari Sacalm,Vilobí d’Onyar?.
  • Industrials: Anglès , La Cellera de Ter, Maçanet de la Selva, Riudellots de la Selva, Vidreres.
  • Balnearis o salut: Caldes de Malavella, Sant Hilari Sacalm.
  • Capital de comarca: Sta. Coloma de Farners.

La Selva interior està formada, bàsicament, per pobles petits, amb associacions de comerciants formades per pocs però actius membres i amb recursos limitats, on la tasca del sector públic és clau.
Són pobles amb una tradició comercial força arrelada en la seva zona d’influència, on s’ha fet necessari cercar camins per revitalitzar el seu teixit comercial amb motiu dels importants canvis dels darrers anys com ara:

 • Nous hàbits de consum, degut a l’atracció que exerceixen àrees comercials com ara Girona, Vic o Blanes, i que, gràcies a la millora de les infraestructures, són cada vegada més a prop.
 • Implantació de grans i mitjanes superfícies comercials (i franquícies) a les pròpies localitats, amb una oferta comercial molt més àmplia, i amb comoditats com ara zones d’aparcament que els nuclis antics no tenen.

Les associacions de comerciants de la zona interior de la comarca de la Selva són poc professionalitzades, la motivació de fer coses és més important que la professionalització i, en la majoria de casos, presenten els següents problemes:

 • Manca de concepte d’associacionisme entre els propis comerciants.
 • Manca de reconeixement per part de molts dels ajuntaments, que encara no han entès la importància del comerç en cadascuna de les localitats, especialment en aquelles on la crisi del sector industrial ja ha fet perdre molts llocs de treball.
 • Inexistència de regidories de comerç i, per tant, de tècnics de comerç amb dedicatòria plena i que serien un bon suport a la falta de professionalització de les associacions.
 • Una important mancança en política urbanística comercial que afavoreixi el desenvolupament del sector.

La creació de la Federació de Comerç de la Selva va sorgir a partir de la tasca iniciada fa uns anys pel Consell Comarcal de la Selva, que a través de reunions periòdiques va establir un punt de trobada entre representants de les associacions de comerciants de la zona, per tal de compartir experiències, buscar solucions als problemes comuns i engegar nous projectes. Alhora, també es va impulsar la creació d’associacions en poblacions on no n’hi havia (Hostalric, Arbúcies, etc.).

Des del primer moment, la Cambra de Comerç de Girona va donar suport al projecte, en què ja hi prenien part les associacions d’ Anglès, Breda, la Cellera de Ter, Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.

De mica en mica, a través d’aquestes reunions en va sortir la necessitat de crear una entitat que representés legalment el conjunt d’associacions, per la qual cosa el novembre de l’any 2002 va néixer la Federació de Comerç de la Selva.

Tot i que cada associació manté la seva essència, per tal de desenvolupar accions pròpies que responguin a la necessitat d’un projecte vertebrador del sector comercials de la zona interior de la comarca de la Selva, des de la Federació es desenvolupa un pla de dinamització comercial supramunicipal.

Un dels lemes que podria definir la funció de la Federació de Comerç de la Selva vindria a ser “Unificar, reforçar i crear” però mantenint sempre la identitat de cada població. A partir d’aquí, hi ha una sèrie d’objectius més concrets:Davant les institucions i administracions públiques es poden aconseguir millors objectius representant 700 associats que individualment cada associació els seus.

Impulsar els plans de dinamització com a eina de progrés per aconseguir millores en el comerç de cada municipi, crear associacions fortes i ben estructurades i millorar-ne la dinàmica de treball, amb l’objectiu d’encaminar-les cap a una major professionalització i, en conseqüència, augmentar la seva competitivitat.Conscienciar els ajuntaments sobre la necessitat de dinamitzar el comerç com a eix bàsic de la vida social i econòmica d’un municipi.

Intercanviar experiències i crear iniciatives comunes.Per tot això, la Federació de Comerç de la Selva ha de ser un vincle important per crear el projecte de futur que volem, amb prou solidesa i garanties d’èxit, partint de la realitat de cada associació però encaminant-les cap a un projecte comú i vertebrador del comerç de la comarca.

 • Dotar d’estructura tècnica les associacions
  Un dels primers objectius que es van plantejar a l’hora de vertebrar el funcionament de la Federació de Comerç de la Selva i de les diferents associacions de comerciants de la comarca va ser crear una estructura de tècnics dinamitzadors, per tal de treballar per a una bona coordinació en la dinamització del comerç de la comarca.
  En aquests moments, set són els tècnics que, des del Consell Comarcal i els ajuntaments, treballen per la dinamització de les 13 associacions de comerciants que formen part de la Federació.
  Cal esmentar també que els membres de les juntes de cadascuna de les associacions han participat en un curs de formació específic sobre gestió d’associacions de comerç, amb l’objectiu de millorar en aquest aspectes tan bàsic per aconseguir un teixit associatiu fort i motivat.
 • Revista La Selva Comerç
  Al 2002 neix un dels primers projectes de la Federació de Comerç de la Selva, l’edició d’un butlletí bimensual amb informacions de les diferents activitats que s’organitzen des de cada associació de comerciants de la comarca. La tirada inicial va ser de 15.000 exemplars. Posteriorment, a l’ any 2004, concretament, es va convertir en una petita revista, amb més continguts i amb una presentació de més qualitat. Per potenciar la revista, aquesta incloïa un concurs en què la gent havia de respondre sobre aspectes relacionats amb la comarca de la Selva i dels continguts de la revista. Per tal de potenciar el moviment de consumidors entre els diferents municipis de la comarca es van donar un seguit de premis ben diversos com ara vals de compra, dinars, etc i que van potenciar aquest flux de consumidors evitant el desplaçament a altres comarques.
 • Formació per als comerciants
  Amb tot això no podem oblidar el pròpi comerciant i per això la Federació es marca uns objectius formatius per a la millora de la seva capacitació alhora de gestionar eficientment el seu comerç.
  Després d’observar les mancances formatives existents en el sector es treballa en oferir un seguit de cursos i tallers que a continuación detallem:
  – La prevenció de riscos laborals en el sector (7 cursos de 30 hores)
  – Manipulació d’aliments als comerços (10 cursos de 6 hores cada dos anys)
  – Tallers d’Internet per a comerciants (8 tallers de 8 hores)
  – Tècniques de venda (6 cursos amb diferents continguts)
  – L’hora del cafè ( 5 pobles de cinc sessions de una hora i mitja)
  – Feng shui (2 cursos de 8 hores)
 • Servei d’informació sobre aspectes legals
  Tots sabem que anem regits per un seguit de normatives i aspectes legals diversos i que moltes vegades no arriben als nostres associats degut a que continuament van canviant. Es un punt molt important i que la Federació no ha obbiat, tot el contrari, mantenim puntualment informats a tots els membres de tots els aspectes legals que els puguin afectar.
  Com hem indicat anteriorment mantenim contacte regular amb les diferents administracions i per això també creem taules de discussion i negociació amb les diferents entitats que hi estiguin implicades. Diferents exemples són: la llei de gestió de residus comercials, la nova llei de garantia comercial o la llei de protecció de dades.
 • Treball conjunt amb el sector turístic de la comarca
  Donat que el comerç està íntimament lligat amb el desenvolupament turístic de la comarca, la Federació de Comerç forma part de l’Associació de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua.Com a membre d’aquesta associació, des de la Federació es participa en els diferents projectes que aquesta entitat organitza: Fires comarcals (on s’ha creat una mostra de productes gastronòmics de la comarca), comissions de treball sobre temes com gastronomia, patrimoni cultural, etc.Actualment es vol potenciar com a font d’informació turística de la comarca, a través de la conscienciació del comerciant sobre els recursos turístics de la Selva i que per tant no es pot oblidar que un comerç no ven sense un poble i que un poble necessita el seu comerç com a eix econòmic.
 • Accions de comunicació i campanyes solidàries per Nadal
  Des de l’any 2002, s’organitza cada any una campanya solidària durant l’època de Nadal. Fins ara, les dues campanyes han servit per recollir fons per una entitat que té per objectiu eliminar les barreres arquitectòniques a la comarca (any 2002) i amb la Marató de TV3 (anys 2003). A banda de la col·laboració amb aquestes causes, amb les campanyes de la Federació també es pretén mostrar la cara amable i participativa del comerç en la vida social del país.
 • Ampliar xarxa. Creació de noves associacions de comerciants
  Potenciar l’associacionisme comercial en els pobles on hi falta una entitat representativa del sector.
  Així, de cara a aquest any 2008 està previst començar a treballar amb col·lectius de comerciants de municipis com Riells i Viabrea i Osor.
 • Central de compres i serveis
  Un projecte ambiciós i en el qual ja s’ha començat a treballar és la compra conjunta de diferents elements com ara la compra de bosses, edició de agendes i calendaris, senyalització i zona horària…. De moment es tracta d’una prova pilot per analitzar el seu funcionament i la seva viabilitat i així poder progressar i ampliar el seu contingut.
 • Promoció conjunta (catàlegs d’ofertes, etc.)
  Des de l’any 2006 les campanyes de promoció i comunicació es fan conjuntes a tots els pobles associats.
  Es tracta, clarament, d’una acció de comunicació del comerç local i que també fomenta l’intercanvi comercial entre els diferents municipis de la comarca.
 • Pla de comunicació
  Per reforçar les diferents accions de comunicació, des de la Federació s’han definit les línies bàsiques que han de regir el pla de comunicació de l’entitat. Un dels elements bàsics d’aquesta comunicació és la pàgina web, que a banda de ser un mitjà de promoció i comunicació de les diferents associacions, ha de servir també per donar interactivitat a les activitats que realitza conjuntament el comerç de la zona interior de la comarca de la Selva.
  Els mitjans de comunicació són una eina molt important que la Federació no ha oblidat i en la qual es treballa regularment.
 • Pla de màrqueting
  Per a la supervivència del comerç local en municipis petits es determina la línea a seguir quan es fan diferents actuacions de fidelització de clients i de promoció en general
  Trobar totes aquelles propostes de col·laboració, dinamització i treball per fer que el nostre comerç sigui conegut, important, unit, cohesionat és una de les grans fites de la Federació i per les quals treballem dia a dia per tenir un comerç conegut arreu.

Trobar totes aquelles propostes de col·laboració, dinamització i treball per fer que el nostre comerç sigui conegut, important, unit, cohesionat és una de les grans fites de la Federació i per les quals treballem dia a dia per tenir un comerç conegut arreu.