SILS

SILS_CHUS

Carns i embotits Chus

Crta. Santa Coloma, 4
Sils
Tel.: 626 059 617

Especialitat en botifarres variades i tot tipus d’embotits artesans.

Ruta de la botifarra a la comarca de la Selva